Mostra 4t TIL Primària

4t PRIMA` RIA MOSTRA NOUS MATERIALS LOMLOE CURS 2023-2024

A Bromera fa més de 35 anys que elaborem materials per a l’escola valenciana. Per això, els nostres llibres parteixen de la realitat de les aules valencianes i de l’entorn més pròxim. A més a més, ens preocupem per acompanyar professorat i alumnat davant de cada nou repte educatiu aportant una gran varietat de recursos i oferint formació continuada. Algunes de les persones que han participat en l’elaboració dels materials didàctics LOMLOE de Bromera són: Lorena Alcaide Martí, Sonia Aldea Oñate, Mariló Álvarez Sanchis, Mar Aranda Garcia, Alejandro Archilés Quintana, Ana Arnau Orts, Àngela Ballester Muñoz, Joaquina Barba Plaza, Andrea Bella Català, Gisela Benavent Cors, Isabel Bixquert Grau, Antonio Caldés Garrido, Sonia Camarasa Canet, Carla Cano Giménez, Laura Capsir Maíques, Maria Belén Clari Ahulló, Gema de Jesús Climent Estrela, Andreu Collado Garcia, Natàlia Espert Gràcia, Maria Faubel Portolés, Víctor Manuel Fernández Beltrán, Maria Ferrandis Marco, Eduard Ferrando Cuenca, Raquel Ferrer Llinares, Josep Antoni Fluixà Vivas, Josep Francés Giménez, Àngela Francés Herrero, Llúcia Garrido Rodrigáñez, Benjamín Garzón García, Faustí Giner Cervà, Juan José Giner Cervà, Josep Gregori Soler, Teresa Gregori Soler, Anna Guaita Crespo, Felip Gumbau Morera, Enric Iborra Posadas, Adrian Iborra Puig, Carlos Jiménez Martínez, Gemma Jiménez Martínez, Bàrbara Lacuesta Gàndara, M. Teresa Lairón Martínez, Elisa Lluch Girbés, Enric Lluch Girbés, Santi López García, Ana Maria López Ortí, Gonçal López-Pampló Rius, Urbà Lozano Rovira, Carmen Madramany Pérez, Kiko Martín Alcaide, Miguel Martínez Pérez, Maria Pilar Maza Gorriz, Paula Miguel Vázquez, Jaume Miquel Peidró, Xavier Miralles Martínez, Laura Montero Sierra, Natxo Moral Reig, David Morell Llinares, Dolores Moreno Lozano, Javier Muñoz Pla, Marta Murciano Hernández, Marco Aurelio Oca Barba, Vicent Pardo Peris, José Pastor Arnau, Cristina Pavón López, Elisa Peciña Descals, Natxo Peidro Torres, Inés Pelegero Martínez, Manuela Picazo Tadeo, Joaquín Piqueres Sánchez, Carla Pla Sanchis, Alba Prat Soler, Maria Rodríguez Orts, Juan José Ruiz Cortina, Xavi Ruiz Ros, Ana Sánchez García, Pau Sanchis Ferrer, Raquel Sanchis Garrigues, Loles Sanjuán Juárez, Mar Segura Martínez, Enric Senabre Carbonell, David Such Aparicio, Elena Talens Ortí, Mercè Tortajada Vegas, M. Carme Trescolí Trescolí, Josep Vallés Giménez, Vicent Valls Rodríguez, Jesús Vila Piera, Vicente Vilana Taix i Maria Viu Rodríguez. 4t NOUS MATERIALS LOMLOE CURS 2023-2024 PRIMA` RIA

Projecte Fèrtil El llibre que teniu a les mans inclou una mostra del Projecte Fèrtil, la proposta de Bromera per a les àrees de Valencià, Lengua, Coneixement del Medi i Matemàtiques. El Projecte Fèrtil situa l’alumnat en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, s’ha fet seguint les línies mestres de la LOMLOE i s’adapta a la realitat de les aules valencianes. Com a eixos vertebradors de cada llibre, s’inclouen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, amb la finalitat de promoure entre els xiquets i les xiquetes actituds responsables davant la degradació del medi ambient, la diversitat personal i cultural, la detecció de situacions de desigualtat i exclusió, la resolució pacífica de conflictes i la utilització dels recursos digitals i tecnològics d’una manera ètica. Els materials es basen en el desplegament de situacions d’aprenentatge que contextualitzen els sabers bàsics i activen les actituds i les destreses necessàries per a afrontar els reptes de la societat actual. D’eixa manera, apostem per una educació competencial i un aprenentatge significatiu que permeta a l’alumnat desenvolupar al màxim el seu potencial. Els professionals que han participat en el Projecte Fèrtil són docents en actiu que han treballat en coordinació amb el nostre Departament Didàctic, format per persones amb una llarga trajectòria en la creació i el disseny de material educatiu. Quines són les claus del Projecte Fèrtil? Tractament integrat de llengües El tractament integrat de llengües (TIL) permet evitar duplicitats, de manera que els continguts comuns dels currículums de les àrees de Valencià i Castellà no es tracten en el mateix moment ni en el mateix grau de profunditat. A més a més, se’n remarquen les semblances i les diferències, cosa que permet a l’alumnat establir connexions i transferir coneixements entre llengües. Combinació de treball individual i col·laboratiu El treball individual permet desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal, mentre que el treball col·laboratiu afavoreix la interacció d’alumnat amb perfils diferents i millora les destreses socials, com ara la competència comunicativa, la capacitat d’arribar a acords o la construcció compartida del coneixement. Aprenentatge significatiu Per a aconseguir que l’alumnat connecte amb els sabers bàsics del currículum, n’ha de percebre la utilitat i la relació amb l’entorn. Per això hi ha una selecció acurada de coneixements essencials i una gamma variada de situacions d’aprenentatge. Interdisciplinarietat Encara que els sabers s’organitzen en àrees i matèries, no hi ha un límit real entre els coneixements de cada disciplina. Per això el Projecte Fèrtil aposta per trobar punts de connexió a través dels textos, les activitats i les situacions d’aprenentatge i fomenta el tractament integrat de llengua i contingut (TILC). Atenció a la diversitat A fi de seguir ampliant l’oferta de materials vinculats al disseny universal de l’aprenentatge (DUA), oferim el nostre portal d’atenció a la diversitat, on trobaràs tot tipus de recursos complementaris, i també material fotocopiable, amb propostes de diferents nivells de dificultat.

Què trobaràs en aquesta mostra? Per a cada matèria hem preparat una seqüència didàctica del llibre de l’alumnat, una unitat de guia de recursos didàctics, un exemple d’atenció a la diversitat basat en el disseny universal de l’aprenentatge (DUA) i un model d’avaluació. Els llibres del Projecte Fèrtil compten amb una llicència digital allotjada en Blinklearning, disponible per a 2 anys, que inclou, a més de tots els recursos digitals, ferramentes de gestió per a l’aula. Una gran varietat de recursos per a l’alumnat i el professorat Quaderns per a reforçar els sabers bàsics (opcionals) Dossier amb recursos per al treball cooperatiu Portal d’atenció a la diversitat Rebost digital amb activitats autocorrectives i gamificació Vídeos de producció pròpia Recursos fotocopiables d’atenció a la diversitat Models d’avaluació Rúbriques d’avaluació competencial Llicència digital amb entorn virtual d’aprenentatge Guia del professorat i programació d’aula (LOMLOE) I, a més a més: ISBN: 978-84-1358-459-1 ISBN: 978-84-1358-458-4

Guia pràctica per a entendre la LOMLOE (David Morell) Entendre l’avaluació competencial. Claus pràctiques per a l’aplicació de la LOMLOE (Neus Sanmartí) Centres educatius pel clima. Una guia per a l’acció educativa en temps de crisi climàtica (Joan Buades) O bé visualitza les sessions de formació en línia en el nostre canal de YouTube: «Programació LOMLOE», amb Xavier Lozano «Introducció a l’avaluació competencial», amb Neus Sanmartí «Resultats de l’avaluació competencial», amb Neus Sanmartí Descobreix els materials de suport al professorat que hem elaborat per a acompanyar-te en la implantació de la LOMLOE a l’aula

4t PRIMA` RIA VALENCIA` TIL Tractament Integrat de Llengües 4t VALENCIÀ

Bromera col·labora amb: El llibre Valencià 4 TIL, de Valencià: llengua i literatura, per a quart d’Educació Primària, és una obra col·lectiva elaborada pel Departament Didàctic de Bromera i recull els ensenyaments mínims i les orientacions metodològiques de la legislació educativa vigent. Redacció Àngela Ballester i Eduard Ferrando Direcció editorial Josep Gregori Revisió didàctica i disseny de continguts David Morell Coordinació editorial Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa, Bàrbara Lacuesta, Xavier Ruiz, Pau Sanchis i Raquel Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado, Susana Fraguas i Noèlia Pérez Disseny gràfic Carles Barrios Il·lustracions Javi Chaler Fotografies Arxiu Bromera i Shutterstock Recursos audiovisuals Lucía Aibar, Nelo Gómez, Victoria Mínguez, Iolanda Muñoz, Ramon Rodenas i Laura Valero Aquest llibre incorpora els canvis ortogràfics aprovats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua el juny de 2018. La reproducció de fragments d’obres artístiques en aquest manual es fa amb finalitats didàctiques, i a l’empara de l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual. A causa de la naturalesa dinàmica d’internet, el Grup Bromera no es fa responsable dels canvis o les modificacions en les adreces i els continguts dels llocs web als quals remet aquest llibre. Amb l’objectiu de garantir l’adequació de les adreces electròniques d’aquesta publicació, el Grup Bromera utilitza un sistema de gestió que redirigeix les URL que hi apareixen amb finalitat didàctica. El Grup Bromera declina qualsevol responsabilitat pels continguts o la informació que puguen contindre. Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editor. Qualsevol infracció d’aquesta advertència estarà sotmesa a les sancions que estableix la llei. ©Edicions Bromera Av. Areners, s/n (Pol. El Pla) - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimeix: PSG 1a edició: abril, 2023 ISBN: 978-84-1358-428-7 DL: ???????????????? Aquest llibre incorpora els canvis ortogràfics aprovats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua el juny de 2018. La reproducció de fragments d’obres artístiques en aquest manual es fa amb finalitats didàctiques, i a l’empara de l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual. A causa de la naturalesa dinàmica d’internet, el Grup Bromera no es fa responsable dels canvis o les modificacions en les adreces i els continguts dels llocs web als quals remet aquest llibre. Amb l’objectiu de garantir l’adequació de les adreces electròniques d’aquesta publicació, el Grup Bromera utilitza un sistema de gestió que redirigeix les URL que hi apareixen amb finalitat didàctica. El Grup Bromera declina qualsevol responsabilitat pels continguts o la informació que puguen contindre. Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editor. Qualsevol infracció d’aquesta advertència estarà sotmesa a les sancions que estableix la llei. ©Edicions Bromera Av. Areners, s/n (Pol. El Pla) - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimeix: PSG 1a edició: abril, 2023 ISBN: 978-84-1358-428-7 4t VALENCIÀ

ÍNDEX DE LES SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES 1. La força de l’amabilitat .......................................................................................... 10 2. Oficis nous i antics . ....................................................................................................... 24 3. Els nostres productes .............................................................................................. 38 4. Un Nadal solidari .............................................................................................................. 52 5. Fem respectar els drets . ....................................................................................... 68 6. Practiquem la creativitat ................................................................................... 82 7. De festes i costums ....................................................................................................... 96 8. Vides diminutes .............................................................................................................. 110 9. La natura és la nostra llar ............................................................................. 126 10. Amb bicicleta o patinet .................................................................................... 140 11. Com un llibre obert ................................................................................................... 154 12. Arribem a un acord .................................................................................................... 168 Banc d’activitats digitals en línia (disponible amb llicència digital). Activitats amb recurs sonor (accessible mitjançant llicència digital). L’activitat inclou un vídeo relacionat (disponible amb llicència digital). Activitats pensades especialment per a treballar en parella. Activitats pensades especialment per a treballar en equip. Activitats que treballen principalment la competència oral. Treball de temes transversals o relacionats amb altres matèries. Activitats que es resolen a partir de l’observació d’imatges. Activitats de comprensió. Treball de l’educació emocional i l’educació en valors. Seccions avaluables amb la rúbrica d'avaluació competencial. Les activitats d’aquest llibre s’han de fer en un quadern a banda. Els espais inclosos en les activitats són merament indicatius i tenen una finalitat didàctica. 4t VALENCIÀ

1 LA FORÇA DE L’AMABILITAT Ens preguntem • Com definiríeu l’autoestima? • Quins mitjans feu servir per a transmetre els vostres sentiments? Sigues amable amb tu mateix Vols ser amable? Per què no comences per la persona que millor coneixes? SÍ, PER TU MATEIX, HO HAS ENTÉS BÉ! pensa: quantes voltes t’has enfadat amb tu mateix perquè no has sigut el millor? Estaves convençuda que series la primera en la carrera, però no ha estat així. O estaves tan content de ser el protagonista de l’obra de final de curs, però en pujar a l’escenari has oblidat les frases! recorda: tot el món s’equivoca. El que és important és evitar fer un drama i culpabilitzar-se: soc un desastre, no soc capaç de fer res, quin ridícul... Paraules com aquestes no són gens amables! En comptes de lamentar-te, intenta veure les dificultats com oportunitats per a tornar amb més força. CANVIA EIXA CARA TAN LLARGA I TORNA A COMENÇAR AMB UN SOMRIURE BEN BONIC! Si traus una mala nota a l’escola, pensa que la pròxima volta t’eixirà millor. I després esforça’t perquè passe de veritat: demana ajuda per a entendre en què t’has equivocat i estudia més per a millorar. Si el teu equip de futbol ha perdut el partit, i has sigut precisament tu qui ha fallat en la jugada decisiva, compta fins a deu abans d’enfadar-te amb tu mateix. pensa: si al teu lloc estiguera una altra persona, la consolaries. Doncs el mateix hauries de fer amb tu mateix. Cal saber acceptar els reptes... i també els resultats. I, A MÉS, QUAN JUGUES AMB ELS AMICS I LES AMIGUES EL QUE COMPTA EN REALITAT ÉS ESTAR JUNTS, NO TROBES? CADA VOLTA QUE ET PASSE PEL CAP UN PENSAMENT NEGATIU CAP A TU MATEIX, EXPULSA’L. COM? TRANSFORMANT-LO PER ART DE MÀGIA EN... UNA EXPRESSIÓ DE GRATITUD. Per exemple, podries començar a escriure un diari i apuntar cada dia alguna cosa que et faça feliç, alguna cosa per la qual donar gràcies de ser precisament tu i de viure la teua vida: haver fet un nou amic, haver jugat a algun joc amb la mare... I encara més: podries prendre nota d’alguna cosa que t’ha alegrat el dia: una poesia que has aprés a escola, un paisatge bonic que has pogut admirar... HI HA TANTS MOTIUS PER A DIR GRÀCIES CADA DIA! TORNA A LLEGIR LA LLISTA DELS PENSAMENTS FELIÇOS DEL TEU DIARI: de seguida t’adonaràs que és de veres que hi ha molts motius per a ser amable amb tu mateix. i també... Una altra idea per a voler-te és dedicar-te temps de qualitat. Intenta emprar el teu temps lliure en una activitat que et faça feliç. Quan estem actius, el nostre cervell produeix endorfines, que són molècules que generen una sensació de benestar. Per tant, nadar, ballar o jugar a bàsquet no només et fan créixer millor, SINÓ QUE TAMBÉ ET FAN MÉS FELIÇ. Si t’agrada pintar, podries apuntar-te a un curs de pintura. Si t’agrada la música, fes classes de guitarra. I també intenta dedicar alguna hora a la lectura, lluny de tauletes i altres distraccions: serà el moment just per a agafar l’últim llibre de la teua escriptora preferida o el còmic que feia tant de temps que volies llegir. Eleonora Fornasari. 10 idees per a salvar el món amb el poder de l’amabilitat Bromera (adaptació) ©Il·lustracions: Clarissa Corradin ©Il·lustracions: Clarissa Corradin DESCOBRIM PARAULES 1 LLEGIM I COMPRENEM 1 13 2. A qui creus que s’adreça el text? Raona la resposta. 3. Segons el text, què cal fer quan algú s’equivoca? 4. Indica si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents. 1. Fes una ullada al text. a) Quin tipus de lletra et crida l’atenció? b) Quina finalitat creus que té? c) Quins altres recursos podries utilitzar amb la mateixa finalitat en un treball de classe? tretze 6. Trieu un sentiment positiu i un de negatiu de la lectura inicial. Expliqueu una situació en què us hàgeu sentit així. 7. Què sentiu quan no aconseguiu una cosa que voleu? Anoteu-ho, per torns, en un mateix full. Els diccionaris ens expliquen el significat de les paraules. Fins i tot el de les que són difícils de definir! En el diccionari, les paraules apareixen ordenades alfabèticament i s’indica de quina classe són: noms, verbs, adjectius... Per a buscar paraules en un diccionari, hem de tindre en compte els criteris següents: • Els noms es busquen en masculí singular (amic, gat). Si només tenen femení, en femení singular (escola, estora). • Els adjectius també es busquen en masculí singular (llarg, brut). • Els verbs es busquen en infinitiu (consolar). El diccionari 1. Defineix amb les teues paraules els termes següents. felicitat amabilitat benestar culpabilitat 2. Aquestes paraules del castellà estan ordenades alfabèticament. Tradueix-les al valencià i ordena-les tal com apareixen en el diccionari. Què observes? cucaracha cuchillo esquina jarra largo murciélago sucio tenedor 3. Consulta un diccionari i escriu quines tres paraules van a continuació de cada una de les de l’activitat anterior. Per exemple: brut → brutal, brutalisme, brutalitat. 4. En l’activitat 2 apareixen dos adjectius. Quins són? Consulta el diccionari i explica com s’indica allí. 5. Comenteu si en castellà seguiríeu els mateixos criteris. © Clarissa Corradin V F Quan t’equivoques, t’has de sentir culpable. Dedicar-te temps de qualitat és important per a voler-te. Fer coses que ens agraden sempre ens farà sentir millor. 5. Trieu una de les situacions del text que generen estats d’ànim negatius. Què proposa que fem per a sentir-nos millor? Hi afegiríeu alguna idea més? dotze 12 14 PENSEM 1 ESCOLTEM I PARLEM 1 15 quinze catorze 1. Observeu aquestes imatges. Quines emocions transmeten? 2. Mireu aquest vídeo sobre l’origen de les emocions i contesteu les preguntes. a) D’on naixen les emocions? b) Quan s’activen les amígdales de què parlen en el vídeo? c) Quines són les sis emocions bàsiques? d) Per què es diu que les emocions estan al cor? 3. Com explica el vídeo que reaccionem a les emocions? Explica al teu company o companya com reacciones tu. 4. En el vídeo es diu «Totes les emocions són imprescindibles». Hi esteu d’acord? 5. Comenteu en equips. • Què feu pel vostre benestar emocional? • Quan us sentiu malament, com intenteu canviar-ho? 6. Anoteu en la pissarra una llista de situacions habituals en què sentiu les emocions següents: alegria, sorpresa, tristesa i ira. 7. Què és, per a vosaltres, el benestar emocional? El grup nominal i la concordança 1. Llig atentament la conversa. Quina creus que és la paraula més important dels grups destacats? La veritat és que el viatge d’aquell estiu va ser molt bonic. Va ser una experiència meravellosa. Els noms poden anar acompanyats d’altres paraules que els concreten, determinants (aquells moments), o que n’expliquen característiques, adjectius (records inoblidables). Eixos grups de paraules es diuen grups o sintagmes nominals. En un sintagma nominal, els determinants i els adjectius van en el mateix gènere i nombre que el nom. D’aquest fet, se’n diu concordança. Sí, hauríem de recordar aquells moments quan ens sentim tristos. Són records inoblidables. 2. Tradueix al castellà aquests grups nominals. Què canvia? a) El nas roig: ........ b) La pols desèrtica: ........ c) Una olor intensa: ........ d) Un dubte senzill: ........ 3. Fes grups nominals que incloguen els noms següents. alegria fàstic por sorpresa tristesa ira 4. Raoneu què els passa a aquestes paraules quan canvien de gènere. Després, construïu oracions en què les utilitzeu juntes. clau llum canal terra pols ordre Exemple → Vam penjar la clau al clau de la paret. 1 2 3 4 5 © Clarissa Corradin El nas roig COM ÉS AQUEST LLIBRE? El llibre conté 12 seqüències didàctiques amb accés a l’entorn virtual d’aprenentatge. Activació dels coneixements previs de l’alumnat. Lectura i àudio que introdueixen situacions d'aprenentatge relacionades amb els ODS o amb temes transversals. Estudi del vocabulari i els aspectes essencials relacionats amb el significat de les paraules. Comprensió lectora amb activitats d’observació, reflexió i treball de les emocions i els valors. Treball exhaustiu de la competència comunicativa oral. Reflexió gramatical, per a conéixer l’estructura de la llengua. 4t VALENCIÀ

16 17 SEGUIM LES NORMES 1 SEGUIM LES NORMES 1 dèsset setze Les síl·labes tòniques i les síl·labes àtones 1. Escolteu i llegiu aquest poema de Fina Girbés. En les paraules amb més d’una síl·laba, no totes sonen igual de fort. Una sona més fort, la tònica, i les altres més fluix, les àtones. En valencià, les vocals tòniques poden portar accent gràfic o no portar-ne. En cas que la vocal que en porte siga una a, sempre serà obert. En canvi, si és una i o una u, sempre serà tancat. Les e i les o poden portar accent obert o tancat segons si són obertes o tancades. Posa un emoji al poema Posa un emoji al poema si estàs content o enfadat, si el dia et somriu amb gana, si estàs trist o preocupat. Posa un emoji al poema si estàs molt il·lusionada, si t’espanten les tronades, si eres molt agosarada. Els versos d’aquests poemes ens parlen de sentiments, dibuixen sense cap llapis mil i un rostres diferents. Rostres que, gràcies als mòbils, ens resulten familiars. Posa un emoji al poema i no ho faces a l’atzar. 4. Tradueix les paraules següents al castellà. Fixa’t en les diferències i comenta-les. • mòbil: ............ • estàs: ............ • fòssil: ............ • gràcies: ............ • dèbil: ............ • família: ............ 5. Separa les paraules següents en síl·labes i descobreix la frase oculta unint-ne les síl·labes tòniques. • ensalada: ............ • elèctric: ............ • estudi: ............ • aranya: ............ • fada: ............ • sòcol: ............ • camí: ............ • lloar: ............ 6. Escolta el dictat i escriu-lo. Dictat • Llig en veu alta a la parella del costat les paraules destacades. Decidiu quina de les síl·labes sona més forta. 2. Separa en síl·labes aquestes paraules. entrebanc plàtan matemàtiques aeri arròs helicòpter màquina coent matalàs carretera piràmide faena matí cotxe fàbrica cereals 3. Tria tres versos del poema anterior, separa les síl·labes de cada paraula i assenyala les que sonen més fort. 18 19 ENS DIVERTIM LLEGINT ENS DIVERTIM LLEGINT 1 1 dènou díhuit Les recomanacions 1. Llegiu el text i feu les activitats següents. +8 L’enigmàtic senyor Nosaltres Autor: Oriol Canosa Il·lustradora: Ona Caussa Col·lecció: «La Bicicleta Groga», número 48 Editorial: Tàndem Edicions Any de publicació: 2022 Nombre de pàgines: 56 Una ressenya literària aprofita per a recomanar llibres. 2. Comenteu quines parts conté el text i com es diferencien entre si. 3. Per a què serveixen les dades que hi ha a l’esquerra? 4. Penses que és important que en la ressenya d’un llibre aparega la coberta? Per què? 5. Què creus que significa el +8? Que el llibre té una puntuació de 8 sobre 10. Que el llibre és el número 8 de la col·lecció. Que el llibre és recomanable per a persones de 8 anys en avant. Un dia de tardor, a la Laia li cau el vagó del trenet de fusta pel balcó. Veu que ha anat a parar al pati del seu veí, ple de plantes i ocells, com si fora una selva. Laia toca a la porta però, tot i que escolta rebombori, la porta tarda molt a obrir-se. La xiqueta no s’esperava que el senyor Nosaltres, qui li obri la porta, apareguera amb gavardina, barret i unes ulleres que fan que no puga veure-li la cara. Qui és el senyor Nosaltres? Cap veí de Laia sap contestar aquesta pregunta i, per això, la xiqueta decideix espiar aquest personatge que tant li ha cridat l’atenció. Finalment, descobreix el tendre secret que s’amaga davall de la gavardina. El senyor Nosaltres és un grup d’ocells amb qui viurà milers d’anècdotes durant un any. Fins que un dia rep una notícia inesperada: es muda de lloc amb els seus pares. Es posa molt trista, fins que altre dia, al lloc nou on viu, detecta una senyora que vist i camina de manera estrafolària. És possible que el senyor Nosaltres s’haja transformat? Aquesta obra plena d’imaginació, amb un punt d’humor i surrealisme que recorda les millors obres de Pere Calders, Tina Vallès o Pep Albanell, és la guanyadora del XXXI Premi Carmesina de la Safor. • En quines coses t’has fixat? 7. En quins altres llocs podem trobar recomanacions? Feu una llista conjunta, per torns, en un mateix full. 6. Series capaç d’identificar quin llibre o llibres pertanyen a la mateixa col·lecció que L’enigmàtic senyor Nosaltres? Fixa’t en les cobertes i decideix-ho. 20 21 EN EQUIP! 1 ESCRIVIM 1 vint El sol és l’aliat més important per a garantir la vida al planeta. Sense ell, res no existiria. Per això, la seua llum fa créixer les plantes i els arbres i marca el ritme biològic dels animals. Per a nosaltres, és font de vitamines, genera defenses i millora el nostre estat d’ànim. Però com tot, si n’abusem, també causa problemes que ens podem estalviar si seguim uns quants consells. Al llarg de la seqüència, hem treballat el benestar emocional i algunes recomanacions i consells per a aconseguir-lo. Què podem fer perquè eixos consells arriben a la resta d’alumnes del centre i capten la seua atenció a colp d’ull? Us proposem crear uns cartells ben vistosos que no passen desapercebuts a ningú. Fem cartells per a fomentar el benestar 1. Anoteu per torns, en una llista, situacions que us generen emocions i sentiments negatius: por, tristor, enuig, decepció, nervis, avorriment... 2. Penseu ara en consells o recomanacions que es podrien donar per a resoldre o millorar el malestar en cada situació. 3. A continuació, convertiu cada consell o recomanació en una frase curta i original, com si es tractara d’un eslògan publicitari. Podeu fer, fins i tot, que rime! «Si el partit no l’has guanyat, pitjor seria no haver jugat!». 4. Finalment, anoteu les frases en cartells de cartolina. Feu servir distints tipus de lletra, per a cridar l’atenció. I acompanyeu-les amb fotos o dibuixos. 5. Decidiu què farà cada membre i repartiu-vos la faena: redactar, il·lustrar, corregir, passar en net, muntar, presentar, etc. 2. A partir de les imatges següents, escriu recomanacions per a protegir-nos del sol. vint-i-u Consells per a protegir-se del sol 1. Llig atentament aquest text breu. 3. Troba quina o quines d’aquestes recomanacions per a protegir-se del sol són falses. V F a) Fes servir crema protectora quan estigues exposat al sol. b) Evita l’exposició al sol entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. c) Beu molta aigua i hidrata’t constantment. d) Utilitza ulleres de sol amb protecció UV. e) No cal que et poses a l’ombra ni que portes ulleres ni gorra. 4. A partir de les idees anteriors, escriu un fullet amb recomanacions per a passar un dia a la platja. Pots acompanyar-lo amb imatges o símbols. 22 ENS AVALUEM 1 RECORDEM 1 vint-i-tres vint-i-dos 1. Llig el text atentament. 2. Classifica els grups nominals en negreta segons el gènere i el nombre. Masculí singular Masculí plural Femení singular Femení plural 3. Torna a llegir el text fixant-te en la pronunciació i troba un exemple de cada classe. a) Una paraula amb la síl·laba tònica en última posició (aguda). b) Una paraula amb la síl·laba tònica en penúltima posició (plana). c) Una paraula amb la síl·laba tònica en antepenúltima posició (esdrúixola). d) Una paraula amb e oberta. e) Una paraula amb o oberta. 4. Escriu una recomanació que tinga a veure amb cada imatge. Mentre Ignasi parava taula per a sopar, Anna continuava immersa en la lectura d’aquell llibre immens que li havia regalat la tia Consol. Cada pàgina que acabava la passava bruscament per a continuar amb la següent, incapaç de soltar una història extraordinària sobre una xiqueta i el seu somni, amb el qual se sentia molt identificada. De sobte, aquell crit la va espantar tant que va caure del llit i el llibre va redolar per tota l’habitació sense parar, com si alguna cosa estranya el moguera. Amb els ulls oberts, acabava d’entendre que aquell llibre tenia vida, i que la seua havia passat a dependre d’ell. Se sentia dèbil, cansada, però encara li quedaven forces per a llegir-ne un capítol més… 5. En quin ordre trobaries aquestes paraules en un diccionari? amor ira por fàstic sorpresa tendresa esperança tristesa 1. Creus que sabries explicar-ho? Què és un grup nominal. Quins tipus de paraules poden formar un grup nominal i què és la concordança. Com es busca una paraula en un diccionari. Quina diferència hi ha entre una síl·laba tònica i una d’àtona. 2. Com has treballat? La meua actitud amb els altres ha sigut participativa, col·laborativa i dialogant. He aprés molt i sé explicar els meus coneixements. M’he esforçat perquè les classes anaren bé. 3. Com ha treballat l’equip? Tots els membres de l’equip ens hem esforçat igual. Hem respectat els rols que ens havíem assignat. Hem tingut en compte l’opinió de tots i hem parlat de manera respectuosa. 4. Anota en una fitxa les idees següents. • Per a què et poden servir les coses que has aprés? • Quines de les coses que has aprés són útils per a altres llengües? 1 2 3 4 5 23 COM ÉS AQUEST LLIBRE? Repàs pràctic de les regles ortogràfiques, parant atenció a les especificitats del valencià. Foment de la lectura a partir de textos literaris i no literaris. Reptes o tasques cooperatives molt senzilles, per a posar en pràctica les competències. Activitats de consolidació («Recordem») i d’autoavaluació amb rúbriques («Ens avaluem»). Pràctiques d’escriptura pautades i de complexitat creixent. 4t VALENCIÀ

QUADRE DE CONTINGUTS I SABERS BÀSICS ODS Llegim i comprenem Descobrim paraules Escoltem i parlem Pensem Seguim les normes Ens divertim llegint Escrivim En equip! (Repte) 1 Salut i benestar 10 idees per a salvar el món amb el poder de l’amabilitat (Eleonora Fornasari) El diccionari El benestar emocional El grup nominal La concordança Les síl·labes tòniques i les síl·labes àtones Les recomanacions Els consells per a protegir-se del sol Fem cartells per a fomentar el benestar 2 Acció climàtica Pescadors de plàstics i altres oficis del futur (Sofia Erica Rossi i Carlo Canepa) Els sinònims El canvi climàtic i l’augment de l’aigua de la mar Els possessius Els noms individuals i els noms col·lectius L’accentuació de les paraules agudes L’article d’enciclopèdia L’entrada d’enciclopèdia Fem el lapbook dels oficis antics 3 Consum responsable Mariola i la botiga de la font (Maria Josepa Payà) Els antònims El consum responsable Els determinants demostratius Els noms concrets i els noms abstractes L’accentuació de les paraules planes La presentació de personatges L’inici d’un conte Expliquem contes de quilòmetre zero 4 Fi de la pobresa Una caca de pessebre (Xavier GonzàlezCosta) Les paraules polisèmiques La fi de la pobresa Els pronoms personals L’accentuació de les paraules esdrúixoles El programa de mà El programa de la festa de Nadal Representem una escena teatral 5 Vida submarina La draga Draga (Pep Albanell) Les paraules homòfones El pensament crític El verb: nombre i persona L’apòstrof i la contracció El monòleg La narració en primera persona Investiguem sobre els drets de la infància 6 Educació de qualitat Els millors contes (Michael Ende) La derivació: prefixos La creativitat i l’educació de qualitat Els temps verbals b i v El correu electrònic formal El correu electrònic informal Escrivim a la direcció del centre per a demanar més activitats fora de l’aula 4t VALENCIÀ

QUADRE DE CONTINGUTS I SABERS BÀSICS ODS Llegim i comprenem Descobrim paraules Escoltem i parlem Pensem Seguim les normes Ens divertim llegint Escrivim En equip! (Repte) 7 Ciutats i comunitats sostenibles L’alegria de viure (Miquel Beltrán) La derivació: sufixos El patrimoni immaterial (festes i costums) Les conjugacions verbals La esse sorda (s, ss, c i ç) La tira còmica Les bafarades Creem un còmic per a presentar les festes 8 Vida terrestre 10 idees per a salvar el planeta (Eleonora Fornasari) Les famílies de paraules La protecció de la vida terrestre El verb: formes simples i compostes La esse sonora (s i z) Les instruccions Les instruccions sobre una acció quotidiana Construïm un terrari 9 Ciutats i comunitats sostenibles Bruna la bruixa i el secret de l’encantada (Pasqual Alapont) Els camps semàntics L’especulació urbanística Els adverbis x, tx i ig L’entrevista El diàleg literari Escrivim un reportatge sobre els espais naturals 10 Indústria, innovació i infraestructures Versos que van i venen (Fina Girbés) Les paraules compostes El transport sostenible Les formes no personals del verb p i b al final de paraula La poesia visual El dibuix d’un poema Fem redolins per a fomentar el transport menys contaminant 11 Educació de qualitat El cas misteriós de la letra malalta (Mercé Viana) Els graus de l’adjectiu El foment de la lectura L’oració: subjecte i predicat t i d al final de paraula La postal de viatge La postal de felicitació Fem un rànquing de les nostres lectures preferides 12 Aliança pels objectius La dent de Clara (Joles Sennell) Les sigles i les abreviatures El compromís Les classes d’oracions c i g al final de paraula Les normes d’ús de la platja Les normes de casa durant les vacances Elaborem una proposta de deures divertits per a l’estiu 4t VALENCIÀ

SITUACIONS D’APRENENTATGE DEL 1r TRIMESTRE Seqüència 2 Seqüència 1 Pàg. 24 Gràcies a l’arquitectura de llocs impossibles s’han salvat ciutats que anaven a quedar submergides pel creixement de la mar. Què provoca la pujada de nivell dels oceans? Pàg. 10 Llegim consells per a ser amables amb nosaltres mateixos. Què podeu fer per a sentir-vos millor quan teniu un estat d’ànim negatiu? Pàg. 35 Amb el temps, els oficis canvien, es modernitzen o fins i tot desapareixen. Sabríeu fer un lapbook d’oficis antics en equip? Pàg. 21 Al llarg de la seqüència hem treballat el benestar emocional. Què podem fer per a difondre els consells sobre el benestar emocional de manera vistosa? Pàg. 32 Llegim un article enciclopèdic sobre els arbres. Per què són importants els arbres a les ciutats? Pàg. 16 Escoltem un poema de Fina Girbés sobre els sentiments. Sabríeu identificar les síl·labes tòniques de les paraules destacades? Pàg. 34 Els invents naixen per l’enginy d’algunes persones i ens poden ajudar a millorar la nostra vida. Tria un invent i explica’l en un article enciclopèdic. Pàg. 20 La llum del sol millora el nostre estat d’ànim, però en excés pot ser perjudicial. Escriu recomanacions per a protegir-se del sol. SITUACIÓ D’APRENENTATGE INICIAL SITUACIÓ D’APRENENTATGE INICIAL REPTE O TASCA FINAL REPTE O TASCA FINAL 1 1 4 4 2 2 3 3 4t VALENCIÀ

SITUACIONS D’APRENENTATGE DEL 1r TRIMESTRE Seqüència 4 Seqüència 3 Pàg. 38 Batiste, l’amo de la tenda, explica a Mariola que prompte la tancaran per sempre. Què podem fer per a promoure el xicotet comerç? Pàg. 52 La protagonista té un iPad propi i una habitació plena de joguets, però no sembla satisfeta. Tindre moltes coses ens dona la felicitat? Pàg. 49 Expliquem contes de quilòmetre zero. Organitzeu una sessió de contacontes de rondalles valencianes. Pàg. 63 El teatre ens diverteix i també ens fa pensar. I si representeu una escena que ajude a canviar el món? Pàg. 46 Quatre amics inseparables comparteixen l’afició per les historietes de detectius. Com ha de ser un bon detectiu? Pàg. 59 Hi ha persones pobres que no tenen ni una casa on viure. L’home de la cançó és molt ric i té de tot, però està passant-ho mal perquè li falta un tobogan. Creieu que el món seria millor si no hi haguera tanta desigualtat? Pàg. 62 Explicar bé les activitats que organitzem resulta útil per al públic i, a més, ens permet cridar la seua atenció. Com podeu fer un programa d’un esdeveniment que resulte atractiu i anime la gent a participar-hi? SITUACIÓ D’APRENENTATGE INICIAL SITUACIÓ D’APRENENTATGE INICIAL REPTE O TASCA FINAL REPTE O TASCA FINAL 1 1 3 4 2 2 3 4t VALENCIÀ

1 LA FORÇA DE L’AMABILITAT Ens preguntem • Com definiríeu l’autoestima? • Quins mitjans feu servir per a transmetre els vostres sentiments? Sigues amable amb tu mateix Vols ser amable? Per què no comences per la persona que millor coneixes? SÍ, PER TU MATEIX, HO HAS ENTÉS BÉ! pensa: quantes voltes t’has enfadat amb tu mateix perquè no has sigut el millor? Estaves convençuda que series la primera en la carrera, però no ha estat així. O estaves tan content de ser el protagonista de l’obra de final de curs, però en pujar a l’escenari has oblidat les frases! recorda: tot el món s’equivoca. El que és important és evitar fer un drama i culpabilitzar-se: soc un desastre, no soc capaç de fer res, quin ridícul... Paraules com aquestes no són gens amables! En comptes de lamentar-te, intenta veure les dificultats com oportunitats per a tornar amb més força. CANVIA EIXA CARA TAN LLARGA I TORNA A COMENÇAR AMB UN SOMRIURE BEN BONIC! Si traus una mala nota a l’escola, pensa que la pròxima volta t’eixirà millor. I després esforça’t perquè passe de veritat: demana ajuda per a entendre en què t’has equivocat i estudia més per a millorar. Si el teu equip de futbol ha perdut el partit, i has sigut precisament tu qui ha fallat en la jugada decisiva, compta fins a deu abans d’enfadar-te amb tu mateix. pensa: si al teu lloc estiguera una altra persona, la consolaries. Doncs el mateix hauries de fer amb tu mateix. Cal saber acceptar els reptes... i també els resultats. I, A MÉS, QUAN JUGUES AMB ELS AMICS I LES AMIGUES EL QUE COMPTA EN REALITAT ÉS ESTAR JUNTS, NO TROBES? CADA VOLTA QUE ET PASSE PEL CAP UN PENSAMENT NEGATIU CAP A TU MATEIX, EXPULSA’L. COM? 4t VALENCIÀ

TRANSFORMANT-LO PER ART DE MÀGIA EN... UNA EXPRESSIÓ DE GRATITUD. Per exemple, podries començar a escriure un diari i apuntar cada dia alguna cosa que et faça feliç, alguna cosa per la qual donar gràcies de ser precisament tu i de viure la teua vida: haver fet un nou amic, haver jugat a algun joc amb la mare... I encara més: podries prendre nota d’alguna cosa que t’ha alegrat el dia: una poesia que has aprés a escola, un paisatge bonic que has pogut admirar... HI HA TANTS MOTIUS PER A DIR GRÀCIES CADA DIA! TORNA A LLEGIR LA LLISTA DELS PENSAMENTS FELIÇOS DEL TEU DIARI: de seguida t’adonaràs que és de veres que hi ha molts motius per a ser amable amb tu mateix. i també... Una altra idea per a voler-te és dedicar-te temps de qualitat. Intenta emprar el teu temps lliure en una activitat que et faça feliç. Quan estem actius, el nostre cervell produeix endorfines, que són molècules que generen una sensació de benestar. Per tant, nadar, ballar o jugar a bàsquet no només et fan créixer millor, SINÓ QUE TAMBÉ ET FAN MÉS FELIÇ. Si t’agrada pintar, podries apuntar-te a un curs de pintura. Si t’agrada la música, fes classes de guitarra. I també intenta dedicar alguna hora a la lectura, lluny de tauletes i altres distraccions: serà el moment just per a agafar l’últim llibre de la teua escriptora preferida o el còmic que feia tant de temps que volies llegir. Eleonora Fornasari. 10 idees per a salvar el món amb el poder de l’amabilitat Bromera (adaptació) ©Il·lustracions: Clarissa Corradin ©Il·lustracions: Clarissa Corradin 4t VALENCIÀ

LLEGIM I COMPRENEM 1 2. A qui creus que s’adreça el text? Raona la resposta. 3. Segons el text, què cal fer quan algú s’equivoca? 4. Indica si són verdaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents. 1. Fes una ullada al text. a) Quin tipus de lletra et crida l’atenció? b) Quina finalitat creus que té? c) Quins altres recursos podries utilitzar amb la mateixa finalitat en un treball de classe? 6. Trieu un sentiment positiu i un de negatiu de la lectura inicial. Expliqueu una situació en què us hàgeu sentit així. 7. Què sentiu quan no aconseguiu una cosa que voleu? Anoteu-ho, per torns, en un mateix full. © Clarissa Corradin V F Quan t’equivoques, t’has de sentir culpable. Dedicar-te temps de qualitat és important per a voler-te. Fer coses que ens agraden sempre ens farà sentir millor. 5. Trieu una de les situacions del text que generen estats d’ànim negatius. Què proposa que fem per a sentir-nos millor? Hi afegiríeu alguna idea més? dotze 12 4t VALENCIÀ

DESCOBRIM PARAULES 1 13 tretze Els diccionaris ens expliquen el significat de les paraules. Fins i tot el de les que són difícils de definir! En el diccionari, les paraules apareixen ordenades alfabèticament i s’indica de quina classe són: noms, verbs, adjectius... Per a buscar paraules en un diccionari, hem de tindre en compte els criteris següents: • Els noms es busquen en masculí singular (amic, gat). Si només tenen femení, en femení singular (escola, estora). • Els adjectius també es busquen en masculí singular (llarg, brut). • Els verbs es busquen en infinitiu (consolar). El diccionari 1. Defineix amb les teues paraules els termes següents. felicitat amabilitat benestar culpabilitat 2. Aquestes paraules del castellà estan ordenades alfabèticament. Tradueix-les al valencià i ordena-les tal com apareixen en el diccionari. Què observes? cucaracha cuchillo esquina jarra largo murciélago sucio tenedor 3. Consulta un diccionari i escriu quines tres paraules van a continuació de cada una de les de l’activitat anterior. Per exemple: brut → brutal, brutalisme, brutalitat. 4. En l’activitat 2 apareixen dos adjectius. Quins són? Consulta el diccionari i explica com s’indica allí. 5. Comenteu si en castellà seguiríeu els mateixos criteris. 4t VALENCIÀ

14 ESCOLTEM I PARLEM 1 catorze 1. Observeu aquestes imatges. Quines emocions transmeten? 2. Mireu aquest vídeo sobre l’origen de les emocions i contesteu les preguntes. a) D’on naixen les emocions? b) Quan s’activen les amígdales de què parlen en el vídeo? c) Quines són les sis emocions bàsiques? d) Per què es diu que les emocions estan al cor? 3. Com explica el vídeo que reaccionem a les emocions? Explica al teu company o companya com reacciones tu. 4. En el vídeo es diu «Totes les emocions són imprescindibles». Hi esteu d’acord? 5. Comenteu en equips. • Què feu pel vostre benestar emocional? • Quan us sentiu malament, com intenteu canviar-ho? 6. Anoteu en la pissarra una llista de situacions habituals en què sentiu les emocions següents: alegria, sorpresa, tristesa i ira. 7. Què és, per a vosaltres, el benestar emocional? 1 2 3 4 5 © Clarissa Corradin 4t VALENCIÀ

PENSEM 1 15 quinze El grup nominal i la concordança 1. Llig atentament la conversa. Quina creus que és la paraula més important dels grups destacats? La veritat és que el viatge d’aquell estiu va ser molt bonic. Va ser una experiència meravellosa. Els noms poden anar acompanyats d’altres paraules que els concreten, determinants (aquells moments), o que n’expliquen característiques, adjectius (records inoblidables). Eixos grups de paraules es diuen grups o sintagmes nominals. En un sintagma nominal, els determinants i els adjectius van en el mateix gènere i nombre que el nom. D’aquest fet, se’n diu concordança. Sí, hauríem de recordar aquells moments quan ens sentim tristos. Són records inoblidables. 2. Tradueix al castellà aquests grups nominals. Què canvia? a) El nas roig: ........ b) La pols desèrtica: ........ c) Una olor intensa: ........ d) Un dubte senzill: ........ 3. Fes grups nominals que incloguen els noms següents. alegria fàstic por sorpresa tristesa ira 4. Raoneu què els passa a aquestes paraules quan canvien de gènere. Després, construïu oracions en què les utilitzeu juntes. clau llum canal terra pols ordre Exemple → Vam penjar la clau al clau de la paret. El nas roig 4t VALENCIÀ

16 SEGUIM LES NORMES 1 setze Les síl·labes tòniques i les síl·labes àtones 1. Escolteu i llegiu aquest poema de Fina Girbés. En les paraules amb més d’una síl·laba, no totes sonen igual de fort. Una sona més fort, la tònica, i les altres més fluix, les àtones. Posa un emoji al poema Posa un emoji al poema si estàs content o enfadat, si el dia et somriu amb gana, si estàs trist o preocupat. Posa un emoji al poema si estàs molt il·lusionada, si t’espanten les tronades, si eres molt agosarada. Els versos d’aquests poemes ens parlen de sentiments, dibuixen sense cap llapis mil i un rostres diferents. Rostres que, gràcies als mòbils, ens resulten familiars. Posa un emoji al poema i no ho faces a l’atzar. • Llig en veu alta a la parella del costat les paraules destacades. Decidiu quina de les síl·labes sona més forta. 4t VALENCIÀ

17 SEGUIM LES NORMES 1 dèsset En valencià, les vocals tòniques poden portar accent gràfic o no portar-ne. En cas que la vocal que en porte siga una a, sempre serà obert. En canvi, si és una i o una u, sempre serà tancat. Les e i les o poden portar accent obert o tancat segons si són obertes o tancades. 4. Tradueix les paraules següents al castellà. Fixa’t en les diferències i comenta-les. • mòbil: ............ • estàs: ............ • fòssil: ............ • gràcies: ............ • dèbil: ............ • família: ............ 5. Separa les paraules següents en síl·labes i descobreix la frase oculta unint-ne les síl·labes tòniques. • ensalada: ............ • elèctric: ............ • estudi: ............ • aranya: ............ • fada: ............ • sòcol: ............ • camí: ............ • lloar: ............ 6. Escolta el dictat i escriu-lo. Dictat 2. Separa en síl·labes aquestes paraules. entrebanc plàtan matemàtiques aeri arròs helicòpter màquina coent matalàs carretera piràmide faena matí cotxe fàbrica cereals 3. Tria tres versos del poema anterior, separa les síl·labes de cada paraula i assenyala les que sonen més fort. 4t VALENCIÀ

18 ENS DIVERTIM LLEGINT 1 díhuit Les recomanacions 1. Llegiu el text i feu les activitats següents. +8 L’enigmàtic senyor Nosaltres Autor: Oriol Canosa Il·lustradora: Ona Caussa Col·lecció: «La Bicicleta Groga», número 48 Editorial: Tàndem Edicions Any de publicació: 2022 Nombre de pàgines: 56 Una ressenya literària aprofita per a recomanar llibres. Un dia de tardor, a la Laia li cau el vagó del trenet de fusta pel balcó. Veu que ha anat a parar al pati del seu veí, ple de plantes i ocells, com si fora una selva. Laia toca a la porta però, tot i que escolta rebombori, la porta tarda molt a obrir-se. La xiqueta no s’esperava que el senyor Nosaltres, qui li obri la porta, apareguera amb gavardina, barret i unes ulleres que fan que no puga veure-li la cara. Qui és el senyor Nosaltres? Cap veí de Laia sap contestar aquesta pregunta i, per això, la xiqueta decideix espiar aquest personatge que tant li ha cridat l’atenció. Finalment, descobreix el tendre secret que s’amaga davall de la gavardina. El senyor Nosaltres és un grup d’ocells amb qui viurà milers d’anècdotes durant un any. Fins que un dia rep una notícia inesperada: es muda de lloc amb els seus pares. Es posa molt trista, fins que altre dia, al lloc nou on viu, detecta una senyora que vist i camina de manera estrafolària. És possible que el senyor Nosaltres s’haja transformat? Aquesta obra plena d’imaginació, amb un punt d’humor i surrealisme que recorda les millors obres de Pere Calders, Tina Vallès o Pep Albanell, és la guanyadora del XXXI Premi Carmesina de la Safor. 4t VALENCIÀ

19 ENS DIVERTIM LLEGINT 1 dènou 2. Comenteu quines parts conté el text i com es diferencien entre si. 3. Per a què serveixen les dades que hi ha a l’esquerra? 4. Penses que és important que en la ressenya d’un llibre aparega la coberta? Per què? 5. Què creus que significa el +8? Que el llibre té una puntuació de 8 sobre 10. Que el llibre és el número 8 de la col·lecció. Que el llibre és recomanable per a persones de 8 anys en avant. • En quines coses t’has fixat? 7. En quins altres llocs podem trobar recomanacions? Feu una llista conjunta, per torns, en un mateix full. 6. Series capaç d’identificar quin llibre o llibres pertanyen a la mateixa col·lecció que L’enigmàtic senyor Nosaltres? Fixa’t en les cobertes i decideix-ho. 4t VALENCIÀ

20 ESCRIVIM 1 vint El sol és l’aliat més important per a garantir la vida al planeta. Sense ell, res no existiria. Per això, la seua llum fa créixer les plantes i els arbres i marca el ritme biològic dels animals. Per a nosaltres, és font de vitamines, genera defenses i millora el nostre estat d’ànim. Però com tot, si n’abusem, també causa problemes que ens podem estalviar si seguim uns quants consells. 2. A partir de les imatges següents, escriu recomanacions per a protegir-nos del sol. Consells per a protegir-se del sol 1. Llig atentament aquest text breu. 3. Troba quina o quines d’aquestes recomanacions per a protegir-se del sol són falses. V F a) Fes servir crema protectora quan estigues exposat al sol. b) Evita l’exposició al sol entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. c) Beu molta aigua i hidrata’t constantment. d) Utilitza ulleres de sol amb protecció UV. e) No cal que et poses a l’ombra ni que portes ulleres ni gorra. 4. A partir de les idees anteriors, escriu un fullet amb recomanacions per a passar un dia a la platja. Pots acompanyar-lo amb imatges o símbols. 4t VALENCIÀ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=